11 november 2019

Belasting advies

Belastingadvies;

Heeft u hulp nodig bij het invullen?
Vanaf het begin van het jaar kunnen de bij onze KBO aangesloten leden weer een beroep doen op een van onze belastingadviseurs deze geeft u hulp en advies bij het invullen van het belastingformulier. Het is natuurlijk wel handig als u zich tijdig meldt voor hulp bij het invullen en u de juiste bescheiden tijdig verzameld.

Veel ouderen, ook zij met een laag inkomen, verzuimen vaak om te veel betaalde belasting terug te vorderen. Naar alle waarschijnlijkheid loopt deze vorm van onderbenutting onder de 65-plussers jaarlijks in de tientallen miljoenen euro’s.

Onze KBO adviseurs vervullen hun werkzaamheden in onze eigen afdeling en komen desgewenst óók bij u op huisbezoek om u te ondersteunen.

Hulp belastingaangifte
Bent u 65 jaar of ouder en heeft u moeite met het invullen van uw belastingpapieren?
De Belastingservice is gratis. Wel kunnen onkosten, zoals reiskosten en kopieer- en printkosten in rekening worden gebracht. Wij richten ons op mensen met een AOW-uitkering eventueel aangevuld met pensioen, met een totaalinkomen tot aan de grens van het recht op zorgtoeslag.

De Belastingservice is bestemd voor eenvoudige belastingaangiften en gaat ook in op de zorg- en/of huurtoeslag. Meestal is het mogelijk dat de belastinginvuller bij u op huisbezoek komt. Maar soms worden uw papieren in orde gebracht tijdens een inloopspreekuur. U kunt er op vertrouwen dat de belastinginvuller vertrouwelijk omgaat met de informatie die u verstrekt. De invullers kunnen zich daarnaast legitimeren met een pasje, zodat u zeker weet dat u de juiste persoon voor u heeft.

Als u gebruik wilt maken van deze service kunt u contact opnemen met een van onze belasting-invullers.
Voor het invullen van belasting is er een speciale website voor meer informatie en het downloaden van documenten en programma’s. Kijk op www.belastingservice.org.

Uw Zeilbergse belastingadviseurs:
Peter van Dijnen         Hagelkruisweg                       Deurne            tel. 319776

Piet Coolen                 Peellandsingel 10                   Deurne            tel. 314236