KBO Deurne-Zeilberg organiseert het!

Activiteiten
KBO Zeilberg organiseert vele activiteiten.
Denk daarbij aan lezingen of workshops over; gezondheid, veilig thuis wonen, testamentzaken, verkeersveiligheid en tablet en computergebruik enz.
Maar er wordt ook aan ontspanning aandacht besteed zoals biljarten, koersbal, diverse soorten kaartspelen.

Beweging
KBO-Zeilberg besteed aandacht aan beweging voor ouderen.
Dit doen we door het houden van fietstochten in de zomerperiode.
Maar ook door om de twee weken te wandelen.
Voor de liefhebbers is er ook mogelijkheid voor, jeu de boules.
We bieden gelegenheid tot hobbyactiviteiten zoals bloemschikken.
Via de leden informatie geven wij informatie over al deze activiteiten. 

Reizen
Diverse keren per jaar gaat de afdeling erop uit voor een eendaags reis  en of excursie.
Bestemming en reis gaat dan vak naar een mooie plaats en we bezoeken daarbij een museum of bedrijf.

Overig
Er zijn in een jaar een aantal bijzondere bijeenkomsten.
Maandelijks organiseren we een kienmiddag deze is voor alle belangstellende toegankelijk.
Iedereen is hierbij welkom.

 

 

KBO-Brabant

KBO-Zeilberg maakt onderdeel uit van de Kring Deurne.
De KBO Kring Deurne maakt op haar beurt onderdeel uit van KBO-Brabant, de overkoepelende vereniging van alle KBO-Afdelingen in Brabant.
Ook zij organiseren een aantal bijeenkomsten, waarvoor alle leden zich kunnen aanmelden.
Zij geven het gezamenlijke ledenmagazine, ONS, uit en verzorgen vele trainingen voor vrijwilligers.

Belangenbehartiging lokaal

Voor de belangenbehartiging van onze ouderen hebben we plaatselijk diverse personen die hulp en advies kunnen en willen geven.
Via de Kring en ook via KBO-Brabant kan een beroep worden gedaan op allerlei advies.
Vanuit de Kring wordt ervoor gezorgd dat de belangen van senioren worden behartigd bij de gemeente Deurne.
Met wethouders, beleidsambtenaren en lokale welzijns-organisaties wordt regelmatig overlegd over onderwerpen die senioren aangaan.

Ondersteuning van senioren door vrijwilligers

Cliëntondersteuners, vrijwillige ouderen adviseurs, belastinginvulhulpen, woon-adviseurs  en een klussendienst staan klaar om senioren in Deurne te ondersteunen bij bijvoorbeeld Wmo-aanvragen,  invullen van formulieren en wegwijs maken op woongebied en veilig wonen. Al deze mensen zijn werkzaam vanuit de vereniging en worden getraind om hun vrijwilligerswerk te doen. Leden kunnen aanspraak maken op deze hulp, maar kunnen ook zichzelf aanmelden om vrijwilligerswerk te doen.

Is uw interesse gewekt en bent u nog geen lid? Wie let u en vul het aanmeldingsformulier! 

Kom Bij Ons