Katholieke Bond van Ouderen
Deurne-Zeilberg
 

sinds 08-09-1971 afdeling:
Deurne-Zeilberg                        
Bankrelatie: Rabo-bank Deurne, rekeningnr. NL27RABO.01708.42.274 

KBO-Deurne Zeilberg

De KBO-Zeilberg is een organisatie van senioren, die tal van activiteiten ontplooit.
Deze activiteiten zijn gericht op het behartigen van de belangen van ouderen en het bevorderen van de sociale contacten. Daarmee wil de bond het welzijn van Senioren en hun participatie in de samenleving bevorderen.
KBO Zeilberg is een organisatie die aansluit bij de wensen en behoeften van de leden. Waar leden zich ook nuttig kunnen maken op basis van hun ervaringen, kennis en kwaliteiten.

Wat is de doelgroep van de KBO Zeilberg. 
Iedereen die 50 jaar of ouder is kan lid worden van de KBO-Zeilberg. Jonge senioren die nog actief zijn in de samenleving. Vitale senioren, meer of minder sociaal actief, de oudere senioren die bijvoorbeeld contacten willen met leeftijd genoten, een ieder is bij ons welkom.
Als lid ontvangt U ook iedere maand het magazine ONS en onze eigen leden informatie. Hierin treft u allerhande wetenswaardigheden en aanbiedingen en de komende activiteiten.

Wat doet de KBO Zeilberg zoal.
De KBO organiseert een grote verscheidenheid aan activiteiten voor zijn leden om zich te kunnen ontspannen, elkaar te kunnen ontmoeten, te genieten van kunst en cultuur, zich bij te scholen, te fietsen, te wandelen en te …….. enz. enz.
U kunt als lid het programma mede bepalen en samenstellen.
Hebt u vragen over de activiteiten, of wilt u zich aanmelden als lid, dan vindt u daarvoor een gewillig oor bij ons secretariaat. Hebt u opmerkingen of wensen over onze activiteiten dan willen wij dat graag van u horen. Het kan altijd beter of mooier en met uw bijdrage kunnen we dat proberen te bereiken.
Bent u 50 jaar of ouder dan kunt u lid zijn van een van de grootste verenigingen in Zeilberg. Bent u nog geen lid? Als u verder leest kan dat misschien snel veranderen.
Voor de kosten hoeft u het niet te laten, voor een bedrag van  € 25,– per jaar kunt u lid zijn van onze senioren bond.

De organisatie van KBO-Zeilberg.
De KBO afdeling Zeilberg heeft zo`n  360 leden in de leeftijd van 50 jaar en ouder en is een van de negen KBO afdelingen in de gemeente Deurne.
Zoals gezegd de KBO-Zeilberg spant zich in om de belangen van senioren in Zeilberg in het algemeen en die van zijn eigen leden in het bijzonder te behartigen in de ruimste zin van het woord.
De KBO tracht dat te bereiken door met plaatselijke en regionale instellingen te overleggen voor het behouden en verbeteren van de voorzieningen voor ouderen.
Dit overleg vindt plaats op het terrein van wonen, inkomen, gezondheid, zorg, vorming en scholing, mobiliteit, veiligheid, welzijn enz..
Samenwerking vinden wij erg belangrijk en daarom voeren wij regelmatig overleg met andere senioren, – vak en consumentenorganisaties.
Daarvoor wordt ook samengewerkt met de LEV groep.
Vanuit het bestuur, is de KBO-Zeilberg ook vertegenwoordigd in organisaties die overkoepelend werken zoals, in de gemeentelijke Kring KBO. Zij werkt daar met de 8 andere afdelingen van de gemeente Deurne samen.
  

De Zeilbergse KBO landelijk gezien.

De Zeilbergse KBO afdeling is ook, provinciaal, aangesloten bij KBO-Brabant, die in Noord-Brabant zo`n 130.000 leden telt.
De 11 andere provinciale bonden vormen samen de landelijke Unie KBO/PCOB.

Als lid betaald U een geringe contributie, momenteel is dat  € 25,- ter bekostiging van diverse activiteiten.
Een deel van de contributie, die door de onze afdeling wordt geïnd, wordt ook afgedragen aan de provinciale KBO-Brabant. Deze afdracht is weer nodig voor de financiering van de provinciale organisatie, die daarvoor dan weer veel overkoepelende werkzaamheden en activiteiten onderneemt.

Dan nog wat specifieke informatie over onze Zeilbergse activiteiten.
Maandelijks organiseren wij diverse activiteiten dat kan een amusement middag zijn maar het kan ook een informatieve middag zijn. De keuze hierin is zeer divers en is mede door u te bepalen.

Jaarlijks ondernemen we gezamenlijke dagtochten waarbij we met de bus op pad gaan en waarbij het culturele en het informatieve vaak gecombineerd wordt.

Onze activiteiten vinden doorgaans plaats in het, SCC. Den Draai Blasiusstraat 2 5754 AV Deurne, waar altijd wel een kopje koffie te gebruiken staat. Verder ondernemen we ook een aantal fietstochten in onze omgeving en proberen we die ook weer te combineren met een excursie naar een bezienswaardigheid of met iets informatiefs.

Doorlopend is er elke week op de woensdagmiddag voor alle leden van de KBO Zeilberg de gelegenheid tot ontspanning. Men kan dan terecht in den Draai, vanaf 13.30 uur, om te kaarten, te biljarten en te koersballen.
Het staat u als lid vrij om aan deze activiteit mee te doen dus kom gerust eens naar den Draai en doe eens mee aan deze leuke activiteiten.

En wist u dat u als lid van de KBO Zeilberg ook de gelegenheid hebt om gebruik te maken van ondersteuning op gebied van tablet en PC gebruik.

 

 

Persoonlijke hulp en ondersteuning voor Zeilbergse leden.

Belastingaangifte,
Leden van ouderenbond, KBO Zeilberg, kunnen voor hulp bij hun belasting aangifte doorlopend het hele jaar terecht bij onze bond.
Voor de KBO-ers uit Zeilberg is er een belastinginvuller opgeleid voor dit werk. Hij komt, indien gewenst, bij U thuis en gaat met u na of belastingteruggave mogelijk is. Als dit zo is verzorgt hij met u de aangifte. U hoeft alleen het teruggave geld in ontvangst te nemen!!!!!

Ouderen advies.
Ouderen krijgen te maken met veel vragen en problemen. Dat kan een kleinigheidje zijn, maar ook een levensvraag. Op iedere vraag is bijna een antwoord, voor ieder probleem is wel een oplossing. Maar waar moet je zijn? Mogelijk kan onze ouderenadviseur U hierbij helpen.

Lid worden??
Wij nodigen U, als u 50 jaar of ouder bent, man of vrouw, dan ook van harte uit zich als lid bij ons aan te melden.
Bent U niet kerkelijk, of van een andere gezindte, dan hoeft dat voor u geen reden te zijn om niet lid te worden van de KBO-Zeilberg.
U bent van harte welkom als nieuw lid .

 

Ons Correspondentieadres is.
KBO-Deurne-Zeilberg.
Secretariaat, Mevr. M.A. van der Ven-Vermeer Zeilbergsestraat 115  5751LK  Deurne  0612060924

e-mail adres, Secretariaat.kbozeilberg@gmail.com

                       

Activiteiten locaties:
Sociaal Cultureel Centrum Den Draai Blasiusstraat 2
5754 AV Deurne-Zeilberg   tel. 0493-315378
Den Draai, Beheer S.C.C. Den Draai, Tel. 06-51761037
e-mail, beheer@dendraa.nl

Zaal de Zwaan Blasiusstraat 11
5751 AS  Deurne-Zeilberg   tel; 0493-313470
Bright Side, Jos van de Eijnden tel; 06-51415727
e-mail, info@zaaldezwaan.nl

INFO OVER KBO-ZEILBERG. (tel. 06-12060924)