Wat doet KBO-Zeilberg zoal voor de groep 50 plussers.

Onze afdeling is een vereniging van en voor 50 plussers 

Wij zijn toegankelijk voor iedereen ongeacht afkomst of religie.

Onze vereniging telt zo`n 350 leden.

Wij organiseren voor ouderen allerlei activiteiten zoals:

  • Inloop middagen om te kaarten, te koersballen, te biljarten, of zomaar te buurten.
  • Wij houden maandelijks kien-middagen en deze middagen sluiten we af met een gezamenlijke warme maaltijd.
  • We zorgen regelmatig voor leuke amusement middagen deze sluiten we ook af met een gezamenlijke warme maaltijd.
  • We zorgen regelmatig voor interessante lezingen over bijzondere onderwerpen deze middagen sluiten we ook af met een gezamenlijke warme maaltijd.
  • Wij zorgen voor de nodige beweging door het houden wandeltochten. Dit doen we om de veertiendagen en daarbij gaan we vaak de regio in.
  • In de periode van april tot oktober houden we om de drie weken fietstochten deze combineren we meestal met een excursie aan bedrijven of musea.
  • Speciale bijeenkomsten zijn onze Paasviering, en een Sinterklaasmiddag en een Kerstviering.
  • Enkele keren per jaar gaan we met de bus op stap en bezoeken daarbij een leuke plaats of gaan naar een museum of bijzonder bedrijf.

Dit alles organiseren wij met als doel voor de ontspanning, informatie en tevens om te zorgen voor de sociale contacten onder de senioren.

Onze activiteiten worden doorgaans gehouden in SCC. Den Draai dan wel in Zaal de Zwaan beiden gelegen aan de Blasiusstraat.

Al onze activiteiten worden mogelijk gemaakt dank zij de belangeloze inzet van een grote groep actieve leden.