Katholieke Bond van Ouderen Deurne-Zeilberg   
sinds 08-09-1971

Bankre­latie :    Rabo­bank Deurne, rekeningnr. NL27RABO.017.08.42.274               

KBO Bestuur 2021

Bestuursamenstelling en functie vanaf 22-09-2021 toedeling ziet er als volgt uit;         

Voorzitter.
Bussel, A.C.G. van                 Spaarne 9
5751 WJ Deurne                    351690                acg.vanbussel5@outlook.com 
22-09-21     

Bestuurslid
Heijden, G.J. van der            Roothaertstraat 78
5751 XT Deurne                   0621916668          broekmans.tvdh@gmail.com   
25-01-17     

Bestuurslid
Hendriks-Aarts, M.L.             Korhoender 36
5754 DA Deurne                  0628940700           aartsria@hotmail.com   
22-09-21     

Vice Voorzitter
Seijkens, A.T.G.                  Zeilbergsestraat 12
5751 LL Deurne                  317263                   seijkenst@hetnet.nl     
25-01-17     

Bestuurslid
Snijders-Brugmans, L.M.    Waal 10
5751 VT Deurne                0623582624            dieny.snijders@gmail.com     
22-09-21     

Penningmeester/Ledenadministrateur
Wijnands, M.                     Parallelweg 141
5754 AL Deurne                322788                    martwijnands@hotmail.com 
30-01-08

Secretaris. functie vacant

                                       e-mail   secretariaat.kbozeilberg@gmail.com

Bestuurslid.

Bestuurslid. Vice.penningmeester.  Vacant,

Bestuurslid. Vice secretaris Vacant,

 

 

 

 

 

 

 

                   Vergadering, Business, Brainstormen, Brainstorm

 

 

Webmaster;
Theo van Nunen Zeilbergsestraat 84
Contact https://sites.google.com/view/tvnunen/contact
Werkzaam als vrijwilliger bij Seniorweb Deurne en het landelijk Seniorweb