Afbeeldingsresultaat voor afbeelding doelstelling               Doelstelling 2020

 

KBO-Zeilberg is een van ca. 300 afdelingen van KBO-Brabant. KBO-Zeilberg is een organisatie van vrijwilligers die zich inzet voor het welzijn en de zelfredzaamheid van de Zeilbergse ouderen vanaf 50 jaar. Ouderen worden lid  omwille van lokale en/of landelijke activiteiten, vanwege het gevoel een steentje bij te kunnen dragen en/ of vanuit het besef dat de belangenbehartiging van ouderen in goede handen is bij de KBO.

Wat doet een bestuur daarin zoal vraagt men zich wel eens af. Wel de aandachtsgebieden voor en vanuit het bestuur betreffen vooral uitvoering geven aan het afdeling activiteitenplan. 

Dienstverlening

 • Voortzetting bestaande activiteiten
 1. Publicaties in de seniorenrubriek van het Zeilbergs Kontakt.
 2. De bevordering van en organisatie van gedifferentieerde computercursussen.
  (tablet gebruik stimuleren en/of smartphone)
 3. De afname/medewerking van/aan Broemtesten. (rijvaardigheidstesten)
 4. De organisatie van vieringen, zoals Pasen en Kerst.
 5. De organisatie van amusementsmiddagen.
 6. De organisatie van informatie / lezingen
 7. De organisatie van kien middagen
 8. De organisatie van dagtochten.
 9. De organisatie van wandeltochten.
 10. De organisatie van fietstochten.
 11. De mogelijkheid scheppen tot ontmoeting, ontspanning, biljarten, kaarten, koersballen e.a.
 12. De mogelijkheid bieden tot hobyachtige activiteiten zoals bloemschikken.
 • Het ondersteunen van nieuwe activiteiten

Het benaderen van nieuwkomers en 50-plussers door:

 1. het verstrekken van informatie
 2. de werving van leden
 3. de werving van kaderleden
 4. Het bouwen en onderhouden van een website.

 

Belangenbehartiging

KBO-Zeilberg maakt zich samen met de acht andere ouderenverenigingen uit de andere kernen van de gemeente Deurne hard voor een goed ouderenbeleid, c.q. geschikte woningen, goede voorzieningen, adequate informatievoorziening en een ruim aanbod aan ontmoetingsbijeenkomsten.

Bij de belangenbehartiging onderscheiden wij collectieve en individuele belangenbehartiging. Het lokale niveau is de schaalgrootte waar mensen leven en wonen. Belangenbehartiging moet dan ook lokaal worden opgepakt en ouderen moeten daarbij de ruimte krijgen om zelf initiatieven te nemen en activiteiten op te pakken.

De belangrijkste thema’s voor de toekomst zijn wonen, zorg en welzijn.

Uitgangspunt is: wat de afdeling zelf kan, doet zij ook zelf.

Het betreft hier sociaal culturele activiteiten (dienstverlening) en individuele belangbehartiging.

Collectieve belangenbehartiging vindt plaats op verschilende niveaus:
gemeentelijk via Kring Deurne, provinciaal via KBO-Brabant en divers ander overleg. 

De coördinatie van gemeentelijke belangenbehartiging gebeurt middels Kring Deurne.
Samenwerking en afstemming met andere ouderenorganisaties is hierbij van belang. 

 

Overleg in en met de gemeente

De negen ouderenorganisaties uit de gemeente Deurne, waaronder KBO-Zeilberg, voeren in Deurne regelmatig overleg met elkaar en via de Kring Deurne met de gemeente of zijn vertegenwoordigd in belangengroeperingen.

Tijdens dit overleg is onder andere aandacht voor de organisatie van het ouderenwerk, de vrijwilligers, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de woningbouw, het gezondheidsbeleid en de financiële positie van ouderen.
Het college wordt uitgenodigd om contacten te leggen met ouderen in de gemeente, belangstelling te tonen en kansen te bieden aan signalen uit de samenleving.

 • Deelname aan het overleg met de gemeente over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
 • Voor de Participatieraad heeft de KBO Kring Deurne een tweetal leden afgevaardigd.
 • Aandacht en ondersteuning van initiatieven ten aanzien van:
 1. Woningbouw voor senioren
 2. Zorg en welzijn
 3. Verkeersveiligheid
 • Aandacht en onderhandeling voor voordeelacties
 1. Collectieve Zorg ziektekostenverzekering, Zilveren Kruis Achmea VGZ, CZ, IAK, Aon,
 2. Telefonie en Internet tarieven.
 3. Energie verstrekking etc.

En zo zijn er nog veel meer te noemen, kortom u ziet dat uw bestuur op diverse terreinen actief is om uw belangen te dienen.

Voorzitter KBO-Zeilberg,

L Honings